HYDROIZOLACE

Hydroizolace je důležitá vrstva, která zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu.
Za hydroizolace považujeme všechna izolační opatření proti vnikající vodě a unikající vodě realizovaná při stavbě.
Kvalitní hydroizolace ploché střechy je základním kamenem pro dlouhou životnost stavby.
Střechu v tomto nelze ošidit (levnější materiál, neodborná instalace hydroizolace), pokud ano opravy budou častější, což se na první pohled při stavbě  může zdát jako úspora – výsledné náklady budou však mnohonásobně vyšší.
Hydroizolace můžeme rozdělit podle toho, kde se ve stavbě nacházejí. Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby.
Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující  životnost celé stavby. Je moudré si nechat s izolací poradit od profesionálů v oboru.
Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě. Nejdůležitější izolací je nepochybně hydroizolace střechy, což je nejdůležitější součást každé stavby. Dále je to hydroizolace stěn, které rozlišujeme na hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu a hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní. Rozlišujeme ještě hydroizolace proti spodní a tlakové vodě.

Hydroizolace střech vyžaduje velkou pozornost jak při výběru hydroizolačního materiálu, tak i při samotném provedení – realizaci.

Hydroizolační vrstva střechy musí být schopna dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivů.

Největší možnosti prosakování vody jsou ve spojích a okolí prostupů instalací. Tomu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Naše technologi hydroizolace střech nedá vlhkosti žádnou šanci. Pracujeme tak, aby byla zaručena vysoká propustnost pro vodní páry, hygienická a ekologická nezávadnost a minimální přitížení nosné konstrukce střechy. Bez obav se na nás obraťte, rádi vám poradíme a společně najdeme nejvhodnější řešení.. Nechte si poradit s hydroizolací Vaší stavby od školených odborníků naší společnosti. Střecha a dobře vybraná izolace je základ kvalitní a trvanlivé stavby.

Izolace ploché střechy provedeme rychle, kvalitně a s dlouholetou zárukou!!!

KONTAKT